Zaloguj się

Alliance College

Kolegium Związkowe (Alliance College) w Cambridge Springs było uczelnią powołaną do życia w 1912 r. w stanie Pensylwania, (gdzie istniało bardzo liczne skupisko Polonii), przez Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance), by dać Amerykanom polskiego pochodzenia możliwość studiowania kultury, historii i języka macierzystego kraju; specjalny program studiów polskich i slawistycznych w okresie przed II wojną światową obejmował m.in. wymianę studentów z Uniwersytetem Jagiellońskim; jako szczególnie znana placówka polonistyczna i slawistyczna college kontynuował działalność do 1987 r. M.in. Kazimierz Wierzyński, krótko po przybyciu do Stanów Zjednoczonych w czerwcu 1941 r., prowadził w Alliance College od 1 do 26 sierpnia wykłady z literatury polskiej w ramach tzw. letnich kursów.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Alliance College