Zaloguj się

Zawacki Edmund Ignace

Edmund Ignace Zawacki (1908-1993), urodzony w Ameryce slawista polskiego pochodzenia. W latach 1930-1936 pracował jako lektor języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1937-1939 był asystentem na Harvard University, gdzie doktoryzował się w 1942 r. na podstawie rozprawy o twórczości Stefana Żeromskiego (The Utopianism of Stefan Żeromski, [b.m.] 1943). Od 1939 r. do przejścia na emeryturę w 1978 r. pracował w Slavic Department w University of Visconsin w Madison, pełniąc w latach 1939-1960 funkcję dziekana tego wydziału.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Zawackim