Zaloguj się

Dewey Charles Schuveldt

(1880–1990), bankier i polityk amerykański. W 1924 r. został zatrudniony na kierowniczym stanowisku w Ministerstwie Skarbu (Assistant Secretary of the Treasury). W latach 1927–1931 pełnił funkcję doradcy finansowego polskiego rządu oraz był dyrektorem Banku Polskiego. Po II wojnie światowej zaangażował się w działalność w komitecie Planu Marshalla.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Charlesa Deweya