Zaloguj się

Dewey Thomas Edmund

(1902–1971), w latach 1943–1954 był gubernatorem stanu Nowy Jork z ramienia partii republikańskiej; dwukrotny kandydat republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych (w 1944 r. przegrał z Franklinem D. Rooseveltem, w 1948 r. – z Harrym S. Trumanem).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

gubernatora Deweya