Zaloguj się

„Gazeta Polska”

dziennik wydawany w latach 1929-1939 w Warszawie, organ obozu rządowego, redaktorami naczelnymi byli: A. Koc (1929-1931), B. Miedziński (1931-1938), M. Starzyński (od 1938).Szablony użycia

„Gazety Polskiej”
„Gazecie”
„Gazety”
„Gazecie Polskiej”