Zaloguj się

„Ateneum”

dwumiesięcznik literacko-kulturalny wydawany i redagowany w latach 1938-1939 w Warszawie przez Stefana Napierskiego. W czasopiśmie publikowali m.in. W. Borowy, R.M. Blüth, J. Czechowicz, J. Iwaszkiewicz,  J. Stempowski, S.I. Witkiewicz.Szablony użycia

„Ateneum”