Zaloguj się

Garczyński Tadeusz

(1893-1968), dziennikarz, sportowiec, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, był dyrektorem Zrzeszenia Importerów Kawy i Herbaty. W latach 1918-1924 wiceprezes Komitetu Olimpijskiego. Przed I wojną światową posiadał rekordy Polski w biegu na 100 m i 110 m z przeszkodami, brał udział w olimpiadzie w Sztokholmie (1912). Pracę dziennikarską rozpoczął w 1917 r. w „Kurierze Warszawskim” i jako korespondent „Dziennika Kijowskiego”. W okresie międzywojennym m.in. redagował czasopismo „Drzewo Polskie”. Podczas okupacji niemieckiej pracował w konspiracji, aresztowany w 1942 r., więziony na Pawiaku, Majdanku i w Gross Rosen. Autor m.in. poradnika o zwyczajach towarzyskich pt. Sztuka życia (1960) powstałego z serii odczytów Stołecznym Domu Kultury pod hasłem „Od waciaka do fraka”.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Tad[eusz] Garczyński