Zaloguj się

Anders Władysław

(1892–1970), generał broni Wojska Polskiego, w latach 1944–1945 Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, w latach 1950–1954 następca prezydenta RP na uchodźstwie.