Zaloguj się

Notley Frances

Była m.in. tłumaczką antologii The Years of Exile.: Selections from Polish Poets now in Britain (London 1943); w antologii Introduction to Modern Polish Literature. An Anthology of Fiction and Poetry, oprac. A.dam Gillon i L.udwik Krzyżanowski (New York 1964), tłumaczyła wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Antoniego Słonimskiego.