Zaloguj się

Syndykat Dziennikarzy Polskich

Powstał po wojnie na terenie Niemiec w brytyjskiej strefie okupacyjnej, z czasem przeniósł się do Londynu.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

londyński Syndykat