Zaloguj się

„Gazeta Ludowa”

dziennik Polskiego Stronnictwa Ludowego, wychodził w latach 1945-1947. Redaktorem naczelnym był Zygmunt Augustyński. Po zamknięciu gazety, zespół redakcyjny poddany został represjom (aresztowania, więzienie, wyroki).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

„Gazeta Ludowa”