Zaloguj się

Atlas Adolf

(1890-1968), dr, dziennikarz i publicysta „Kuriera Polskiego”, zob. nekrolog w: „Życie Warszawy” 1965, nr 51 z 28 lutego. Zob. też: Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, Lwów 1939, s. 332.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

dr. Atlasa