Zaloguj się

1042 Sanborn Ave., Hollywood 27, Cal.

Wierzyński poznał go podczas swej pierwszej podróży do Stanów Zjednoczonych w 1929 r. Zob. K. Wierzyński, Pamiętnik poety, dz. cyt., s. 263-266.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

1042 Sanborn Ave., Hollywood 27, Cal.