Zaloguj się

Żenczykowski Tadeusz

(1907-1997), prawnik, publicysta, historyk. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, był jednym z przywódców Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. W 1931 r. założyciel i redaktor pisma „Podchorążak”. W latach 1937-1939 kierował działem propagandy w sztabie Obozu Zjednoczenia Narodowego. W latach 1938-1939 poseł na Sejm. Od 1940 r. w ZWZ, kierował komórką propagandowej dywersji antyniemieckiej, w okresie powstania warszawskiego był szefem propagandy. Od 1946 r. przebywał w Wielkiej Brytanii, redaktor w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”. W latach 1947-1954 wiceprezes CKW NiD. Od 1954 r. pracował w Radiu Wolna Europa (od 1958 do 1972 był zastępcą dyrektora Rozgłośni Polskiej). Członek Zarządu Studium Polski Podziemnej.   


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Żenczykowski