Zaloguj się

Don Levine Isaac

(1892–1981), amerykański dziennikarz i pisarz rosyjskiego pochodzenia. Urodzony na Białorusi, od 1911 r. przebywał w Stanach Zjednoczonych. Po studiach podjął pracę m.in. w dzienniku „The New York Herald Tribune”, dla którego był sprawozdawcą rewolucji w Rosji i I wojny światowej, w latach dwudziestych i trzydziestych pracował jako dziennikarz w prasie koncernu Hearsta. W 1939 r., współpracując ze zbiegłym do USA pracownikiem radzieckiego wywiadu, Walterem Kriwickim, był autorem demaskatorskich publikacji prasowych w „The Saturday Evening Post”, ujawniających w kwietniu 1939 r. (na kilka miesięcy przed zawarciem paktu Ribbentrop–Mołotow) konsekwentne od kilku lat dążenie Stalina do porozumienia z III Rzeszą, ukazujących terror reżimu stalinowskiego oraz demaskujących szpiegostwo. W latach 1946–1950 redagował antykomunistyczny magazyn „Plain Talk”. Był autorem książek biograficzno historycznych (m.in. "The Man Lenin", New York 1924; "Stalin, der Man von Stahl", Dresden 1931; "Stalin’s Great Secret", New York 1956) i scenariuszy filmowych (m.in. Jack London, 1943).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Don Levine