Zaloguj się

„Skamander”


Miesięcznik poetycki ukazujący się w Warszawie w latach 1920-1928 i 1935-1939 pod redakcją najpierw Władysława Zawistowskiego, a od nr 14-15 z 1921 roku pod redakcją Mieczysława Grydzewskiego. Zob. Janusz Stradecki, Skamander. („Pro Arte et Studio” 1916-1918; „Pro Arte” 1919; „Skamander” 1920-1928, 1935-1939), w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria VI Literatura polska w okresie międzywojennym, pod red. Jerzego Kądzieli, Jerzego Kwiatkowskiego, Ireny Wyczańskiej, Kraków 1979, t. I, s. 159-178.
Szablony użycia

„Skamandra”
trzeciego numeru
Skamandrze