Zaloguj się

„Kultura. Tygodnik poświęcony twórczości i krytyce”

Nr 1 ukazał się z datą 29 listopada 1931 r. jako dodatek niedzielny do „Expressu Porannego; od nru 5 z 1932 r. pismo (o objętości 4 stron druku) wychodziło samodzielnie; nr 27, ostatni, ukazał się z datą 29 maja 1932 r. Zob. J. Stradecki, „Kultura” 1931-1932, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria VI: Literatura polska w okresie międzywojennym, pod red. Jerzego Kądzieli, Jerzego Kwiatkowskiego, Ireny Wyczańskiej, Kraków 1979, t. I, s. 322.