Zaloguj się

ONZ

Ang. UNO: United Nations Organization (Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ). 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

UNO