Zaloguj się

ONZ

Ang. UNO: United Nations Organization (Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ). Szablony użycia

UNO
U[nated] N[ations]