Zaloguj się

„Wieś”

Tygodnik społeczno-literacki, wydawany w latach 1945-1954, podejmujący problematykę kształtowania ideologicznego i organizacji życia kulturalnego na wsi oraz dyskusje o roli inteligencji w Polsce; do jego czynnych współpracowników należeli m.in. Stanisław Czarnik, Tadeusz Drewnowski, Maria Janion, Anna Kamieńska, Witold Kula, Stanisław Piętak, Maria Żmigrodzka.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

„Wsi”