Zaloguj się

„Socialistuczeskij wiestnik”

Organ Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, wydawany na emigracji: w latach 1921-1932 w Berlinie, od 1933 r. do maja 1940 r. w Paryżu, następnie do 1963 r. w Nowym Jorku.