Zaloguj się

Welles Benjamin Sumner

(1892-1961), amerykański urzędnik i dyplomata; główny doradca do spraw polityki zagranicznej prezydenta Franklina D. Roosevelta i sekretarz stanu w latach 1936-1943. Być może Grydzewski był zainteresowany jego książkami The Time for Decision (New York 1944) i World we can make (Cambridge 1945).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Sumner Wellesa