Zaloguj się

Adamic Louis

(właśc. Alojz Adamič; 1898-1951), amerykański autor i tłumacz słoweńskiego pochodzenia, od 1913 r. zamieszkały w Stanach Zjednoczonych; w czasie II wojny światowej utworzył United Committee of South-Slavic Americans, który popierał działalność marszałka J. Toto. Od 1949 był członkiem korespondentem Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki. Grydzewskiemu prawdopodobnie chodziło o jego książkę Nation of Nations (New York 1945). 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Adamica