Zaloguj się

Adamic Louis

właśc. Alojz Adamič (1898–1951), amerykański autor i tłumacz słoweńskiego pochodzenia, od 1913 r. zamieszkały w Stanach Zjednoczonych. W czasie II wojny światowej utworzył United Committee of South-Slavic Americans, który popierał działalność marszałka Tito. Od 1949 r. był członkiem korespondentem Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki. Szablony użycia

Adamica
Adamic