Zaloguj się

Bregman Aleksander

(1906–1967), dziennikarz, publicysta, polityk. Studiował w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu, doktoryzował się na uniwersytecie w Genewie. Był korespondentem PAT i „Gazety Polskiej” przy Lidze Narodów w Genewie. Od 1935 r. prowadził dział zagraniczny w „Expressie Porannym”. Podczas II wojny był w Polskich Siłach Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii. Po wojnie pozostał na emigracji, publikował w prasie angielskiej oraz w polskiej prasie emigracyjnej; w latach 1959–1962 był redaktorem naczelnym „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”.