Zaloguj się

Savery Frank

(1883-1965), dyplomata, studiował w Oksfordzie, pracę w dyplomacji brytyjskiej rozpoczął w 1911 roku, od 1919 do 1939 r. pracował w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, m.in. był konsulem. W czasie wojny reprezentował Anglię przy polskim rządzie emigracyjnym w Paryżu i w Londynie. Grydzewski mieszkał u niego w Londynie jako sublokator w 1941 r. po bombardowaniu Londynu. A. Słonimski wspominał: „Gdy spotkaliśmy go we wrześniu w Krzemieńcu, zatrzymał nas i poradził, abyśmy możliwie szybko postarali się przedostać przez granicę rumuńską. Dzięki niemu przejechaliśmy ją z Balińskim i Grydzewskim na parę godzin przed wejściem wojsk obcych” (A. Słonimski, Alfabet wspomnień, dz. cyt., s. 216-217).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Savery’ego