Zaloguj się

Dulles Allen (Welsh)

(1893–1969), szef amerykańskiego wywiadu w Europie podczas II wojny światowej, w 1953–1961 dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (Central Intelligence Agency – CIA).


Szablony użycia

Dullesa Allana
Allanowi Dullesowi
Allan Dulles