Zaloguj się

Król Lear

Postać z dramatu Szekspira o tym samym tytule.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

króla Leara