Zaloguj się

Dulles John Foster

(1888–1959), amerykański polityk, sekretarz stanu; pod pretekstem walki z komunizmem zwalczał rządy, które mogły zagrozić gospodarczym interesom USA – za jego wiedzą i aprobatą CIA w 1953 r. przeprowadziła operację obalenia premiera Iranu Mohammada Mosaddegha.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Foster Dulles