Zaloguj się

Dunin-Wąsowicz Krzysztof

(1923–2003) syn Janiny i Władysława Dunin-Wąsowiczów, historyk, żołnierz AK, współpracownik Rady Pomocy Żydom „Żegota”, profesor w Instytucie Historii PAN. W zbiorach rodzinnych przechowywane są powojenne listy Wierzyńskiego do Dunin-Wąsowiczów, m.in. „Dłuższy list z 28 września 1950 r., to reakcja na śmierć mojego dziadka Władysława” (zob. P. Dunin-Wąsowicz, Znalazłem listy Wierzyńskiego!, „Lampa” 2010, nr 3, s. 81).

Nawiązania w dokumentach: