Zaloguj się

Augenblick Ryszard

(.................), studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim; w 1932 r. został referendarzem Prokuratorii Generalnej, a w 1933 r. adwokatem Okręgowego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Przed wojna wydał książkę Kilka uwag o przestępstwie spędzania płodu (Warszawa 1930). ............................................ Po wojnie mieszkał w Scarsdale pod Nowym Jorkiem; figuruje m.in. na „Listach przedpłacicieli” Poezji zebranych 1916-1953 Jana Lechonia (Londyn 1954) i tomu A. Janty-Połczyńskiego Nowe odkrycie Ameryki (Paryż 1973); pojawia się w Dzienniku Lechonia m.in. 2 listopada 1950 r.: „Idąc przez ulicę, spotkałem Augenblicka, który nagadał mi tyle komplementów, że przez chwilę zapomniałem o zębach i woreczku żółciowym” (J. Lechoń, Dziennik, wyd. cyt., t. 1, s. 451).Szablony użycia

Ryszard Augenblick
Ryszarda Augenblicka