Zaloguj się

Hedley Arthur

(1905–1969), angielski muzykolog, znawca twórczości Chopina, specjalista w zakresie autografów Chopinowskich (zapisy nutowe, listy) i kolekcjoner; przez 30 lat gromadził autografy i pamiątki po Chopinie – stworzył jedną z najbardziej różnorodnych i bogatych kolekcji. W latach 1949, 1960, 1965 był wiceprzewodniczącym jury Międzynarodowych Konkursów Pianistycznyh im. F. Chopina. Opublikował wiele prac o Chopinie, najważniejsza to monografia Chopin (London 1947; wyd. polskie w przekładzie A. Opęchowskiej, Łódź 1949), oparta na szerokiej literaturze przedmiotu i bogatej podstawie źródłowej wnosiła wiele nowych szczegółów do biografii kompozytora oraz dawała nowe spojrzenie na niektóre fakty.