Zaloguj się

Flower Desmond

(1907-1997), wydawca, bibliofil, muzykolog; był synem Newmana Flowera, który przekształcił wydawnictwo Cassell z publikującego popularne magazyny w jedną z największych oficyn w Londynie i w 1927 r. wykupił je na własność, a w 1931 r. Desmond podjął w nim pracę jako dyrektor; po II wojnie światowej odbudowywał jego działalność, pełniąc m.in. funkcję prezesa; tu ukazała się m.in. 6-tomowa The Second World War pióra Winstona Churchilla (London 1948-1954).