Zaloguj się

Dunin-Wąsowicz Władysław

(1877–1950), major Wojska Polskiego, dziennikarz, publicysta, absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego, działacz ruchu ludowego w Galicji w latach 1900–1914, należał do Związku Strzeleckiego, walczył w Legionach, redaktor tygodnika „Naród i Wojsko”. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz AK, pseudonim Albin, pomagał ukrywającym się Żydom. Zmarł 29 sierpnia 1950 r. w Warszawie. Był spokrewniony z matką K. Wierzyńskiego – Felicją z Dunin-Wąsowiczów Wierzyńską (1853–1944). Szablony użycia

Wąsowicza
Wł[adysław] Dunin-Wąsowicz