Zaloguj się

Waszkowski

Aleksander Waszkowski (1841–1865) – ostatni naczelnik Warszawy w powstaniu styczniowym. ROZWINĘ TĘ NOTKĘ, warto tutaj opisać szerzej biogram, jak i potem ocenę postawy Waszkowskiego przez historyków.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Waszkowski
Waszkowskiego
Aleksander Waszkowski
Waszkowski.
Aleksandra Stanisławowicza Waszkowskiego