Zaloguj się

Eurydyka

Szablony użycia

Eurydyko
Eurydykę
Eurydyki
małżonkę
Eurydyka
moja słodka żono
złośnica
mała kobietko
malutka
uroczą żonę
Eurydyko, Eurydyko
moja mała żono
Samica człowieka
szczęśliwej, która śpi