Zaloguj się

Protokolant

 


Zeznania składane przed komisją Teodora Tuchołki notował Polak o nazwisku Słupski – jak podaje Sprawozdanie Mariana Dubieckiego dla Komisji Międzyministerialnej X pawilonu z 1991 r. (Formularz) (zob. Arch .Wojsk, rkp. nr kol. 56, za: H. Jabłoński, Aleksander Waszkowski, Warszawa 1963, s. 136.)