Zaloguj się

Instytut Propagandy Sztuki

Instytucja utworzona w 1930 r. przez artystów i krytyków sztuki (m.in. Władysława Skoczylasa, Karola Stryjeńskiego, Bohdana Pniewskiego), której zadaniem było propagowanie nowoczesnej polskiej sztuki. IPS mieścił się w Warszawie przy ul. Królewskiej 13.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

IPS-ie