Zaloguj się

Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”

Oficyna PPS, działała w Warszawie od 1945 r.; po połączeniu w 1948 r. ze Spółdzielnią Wydawniczą „Książka” powstało Wydawnictwo „Książka i Wiedza”.Szablony użycia

wydawnictwo Przeworski-Wiedza
wydawnictwo
Przeworskim
„Wiedzą”