Zaloguj się

„Free Europe”

dwutygodnik w języku angielskim wydawany w Londynie od listopada 1939 do lipca 1945 r. dzięki finansowej pomocy rządu polskiego. Pismo, adresowane głównie do Anglików i Amerykanów, było forum dyskusyjnym wielu wybitnych polityków i publicystów na temat polityki europejskiej, m.in. powojennej przebudowy Europy Środkowej i Wschodniej.Szablony użycia

„Free Europe”