Zaloguj się

Carnegie Foundation

Carnegie Foundation (Fundacja Carnegiego) w Nowym Jorku, jedna z największych prywatnych fundacji sponsorujących rozwój nauki i edukacji, którą założył w 1911 r. przemysłowiec, magnat finansowy i filantrop szkockiego pochodzenia Andrew Carnegie (1835–1919). Celem fundacji jest popieranie i rozszerzanie wiedzy wśród ludności Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów anglojęzycznych, głównie przez tworzenie bezpłatnych bibliotek, których zadaniem jest pomoc w samokształceniu obywateli. W latach 1948–1955 funkcję szefa fundacji pełnił Charles Dollard.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

fundacji Carnegiego