Zaloguj się

Anders Anna Maria

(ur. 1950), córka gen. Władysława Andersa i Ireny z d. Jarosewycz (1920–2010), polsko-ukraińskiej aktorki rewiowej i filmowej (pseud. artystyczny Renata Bogdańska), od 1948 r. żony gen. Andersa. Ukończyła romanistykę na University of Bristol oraz ekonomię na Boston University; w 1986 r. wyszła za mąż za amerykańskiego oficera Roberta Costę (1934–2007). Pracowała w Biurze Prasowym UNESCO w Paryżu oraz w przedsiębiorstwie naftowym. Po śmierci matki została prezesem zarządu Fundacji im. gen. Władysława Andersa, zajmującej się m.in. udzielaniem stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego z państw dawnego ZSRR. Od 2015 r. zaangażowała się w działalność polityczną w Polsce; w 2016 r. była Przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senatorem IX kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Fakt, że jej matką chrzestną była Cecylia Burr, Anna Maria Anders potwierdziła w rozmowie z Beatą Dorosz 19 października 2018 r. w Londynie, podczas inauguracji roku akademickiego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, dodając, że właśnie na cześć matki chrzestnej otrzymała na chrzcie trzecie imię Cecylia, aczkolwiek osobiście nigdy Cecylii Burr nie spotkała.Szablony użycia

swej córki
córeczką Andersa