Zaloguj się

"Express"

Prowadzone przez Komitet Polski Wydawnictwo „Express” w Monachium. „Było to jedno z wydawnictw zagranicznych zorganizowanych na terenie Niemiec przez sporą społeczność Polaków, którzy pozostali tu po wyzwoleniu i, zgrupowani początkowo w obozach przesiedleńczych, szybko zaczęli tworzyć stowarzyszenia i związki polskie” (A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895–1989, dz. cyt., s. 234)


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

„Extress”