Zaloguj się

„The New Statesman & Nation”

lewicowy, polityczno-literacki tygodnik wydawany w Londynie od 1913 r., związany z Towarzystwem Fabiańskim, angielskim stowarzyszeniem reformistycznym powstałym w 1884 r., mającym na celu przekształcenie ustroju kapitalistycznego w socjalistyczny; wśród jego członków był m.in. George Bernard Shaw.Szablony użycia

„The New Statesman Nation”
„Statesman’a”