Zaloguj się

Podborska Joanna

Joanna Podborska – jedna z głównych postaci powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. Zob. więcej: A.Z. Makowiecki, Słownik postaci literackich, dz. cyt., s. 605.Szablony użycia

Joasia