Zaloguj się

„Daily Telegraph”


Szablony użycia

„Daily Tel[egraph]”
„Daily Telegraphu”
„D[aily] Tel[egraph]”
Daily Tel[egraph]”