Zaloguj się

Estreicher Karol ps. Dominik Węgierski

(1906-1984) historyk sztuki, profesor UJ, w czasie II wojny światowej przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie m.in. kierował Biurem Rewindykacji Strat Kulturalnych przy Ministerstwie Prac Kongresowych w Londynie; zbierało ono informacje przesyłane przez archiwistów, muzealników i bibliotekarzy z okupowanego kraju oraz przekazywało je w formie opracowań i raportów rządom alianckim na Zachodzie. Pierwszy taki raport powstał już na początku 1940 r. i odnosił się do strat zadanych przez okupanta niemieckiego w 1939 r. W 1944 r. pod redakcją K. Estreichera wydano tom pt. Straty kultury polskiej. Katalog strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1944. Pod ps. Dominik Węgierski drukował w „Wiadomościach Polskich” i „Nowej Polsce”. Zob. M.K. Schirmer, Na tropie zagrabionych skarbów polskiej kultury. Karol Rafał Estreicher (młodszy), w tegoż: Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę. Warszawa 2017.


Szablony użycia

Węgierskiego
Estreicherem