Zaloguj się

„John O’London’s Weekly”

tygodniowy magazyn literacki wydawany przez George Newmans Ltd of London w latach 1919–1954. Uznawany za wiodące czasopismo literackie w Wielkiej Brytanii, w czasie międzywojnia osiągnął nakład 80 tysięcy egzemplarzy i szczególną popularność zarówno wśród młodych, jak i starszych czytelników. Regularnie pisywali w nim m.in. Winston Churchill, W. Somerset Maugham, Rebecca West.Szablony użycia

„John O’London’s Weekly”
„John O’Londons”