Zaloguj się

Wariacje B-dur op. 2

Chodzi o Wariacje B-dur op. 2 na temat Là co darem la mano z opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta – napisane przez Chopina na przełomie lat 1827–1828 na fortepian i orkiestrę. Entuzjastyczna recenzja Roberta Schumanna, ogłoszona w „Allgemaine Musikalische Zeitung” z 7 grudnia 1831 r. zawiera słynne zdanie: „Hut ab Ihr Herren, ein Genie” [Czapki z głów, panowie, to geniusz].


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wariacjach „Là ci darem la mano”