Zaloguj się

Świderski Bolesław

(1912–1969), księgarz, wydawca. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, był wówczas działaczem Obozu Wielkiej Polski i prezesem Młodzieży Wszechpolskiej w Krakowie. W 1934 r. przystąpił do Obozu Narodowo-Radykalnego. Był więziony w Berezie Kartuskiej. Jesienią 1939 r. przedostał się na Węgry, przebywał w obozie internowanych oficerów, skąd uciekł. Następnie więziony w obozach niemieckich. Po wyzwoleniu przez aliantów służył w 2. Korpusie we Włoszech, od 1946 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii. M.in. był dyrektorem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas”, prowadził księgarnię w Domu Kombatanta w Londynie, w 1955 r. założył własne wydawnictwo. Od 1958 r. współpracował z komunistycznym wywiadem polskim. Zob. K. Tarka, Jest tylko jedna Polska, w: tenże, Mackiewicz i inni. Wywiad PRL wobec emigrantów, Łomianki 2007, s. 197–250.Szablony użycia

Świderski
Świderskim
Świderskiego
Św[iderskiego]
Św[iderskim]
Świd[erskim]
Świd[erski]
Świd[erskiego]
p. Świderskiego
Świderskiemu
Świder[skiego]
Św[iderskiemu]
Św[iderski]