Zaloguj się

Tyson James Levering

(1916–2006), autor propagandy zimnowojennej, dyrektor do spraw badania rynku w Time Inc. i w International Bussines Corporation, członek Presidential Commission on Broadcasting to Asia; autor m.in. US International Broadcasting and National Security (New York 1983).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Pan Tyson