Zaloguj się

Żuławski Marek

(1908–1985), artysta plastyk od 1937 r. mieszkający w Londynie; uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne, rysunek, grafikę, zajmował się także krytyką sztuki (prowadził pogadanki o sztuce w BBC; jest autorem zbioru szkiców o malarzach angielskich Od Hogartha do Bacona, Warszawa 1973).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Marka Żuławskiego